Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego, włącznie z remontem nawierzchni jezdni wzdłuż ulicy ks. dr J. Knosały

Data publikacji: 29 września 2022
Samochód ciężarowy stojący przed maszyną budowlaną.

Obecnie trwają intensywne prace związane z remontem nawierzchni drogi na całym odcinku objętym realizowaną inwestycją. W tym tygodniu została wyłożona warstwa wiążąca, a niebawem będzie wykładana warstwa ścieralna.

Znaczna część chodnika oraz ścieżki rowerowej zostały wykonane, ale cały czas trwają prace związane z ich wykończeniem. Według planu cała inwestycja powinna zakończyć się w połowie listopada.

Październik będzie czasem intensywnych prac drogowych związanych z realizacją tej inwestycji. W związku z tym, iż trwają prace drogowe, które mają polepszyć bezpieczeństwo i komfort użytkowania, zwracamy się do kierowców i pozostałych użytkowników o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.

Inwestycja powstaje w ramach zadania: „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość zadania oszacowano na ok. 5 mln złotych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz