Inwestycja w Świętoszowicach

Data publikacji: 19 września 2023
Grupa osób podczas spotkania. W tle mężczyzna w koszuli, który stoi przed zgromadzonymi gośćmi.

Wczoraj w Świętoszowicach odbyło się spotkanie w związku z inwestycją przebudowy ulicy Mikulczyckiej. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, członek zarządu Krzysztof Łoziński, wójt Zbrosławic Wiesław Olszewski, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych. W trakcie spotkania z przedstawiciel wykonawcy wyjaśnił zainteresowanym przebieg prac inwestycji oraz sposób ich prowadzenia.

Remont drogi rozpocznie się w listopadzie br. i ma potrwać około 24 miesiące. Zakres zadania obejmuje: przebudowę odcinka drogi o długości 2765m. Odcinek o długości 2063m obejmuje przebudowę jezdni do szerokości 6,0m, budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę, budowę kanału technologicznego, budowę studni kablowych i przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych, remont i przebudowę zjazdów z drogi. Natomiast przebudowa odcinka o długości 686m obejmuje przebudowę jezdni z odwodnieniem do rowów.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 50% ( 8 201 065 zł)
Dofinansowanie Gminy Zbrosławice – 25% (4 100 533 zł)
Wkład powiatu 25% (4 100 533,65 zł)

Świętoszowice 18.09.2023r.

Zadzwoń teraz