Uczennice tarnogórskiego SOSW laureatkami konkursu

Data publikacji: 17 kwietnia 2024
Dziewczyna trzymająca w ręce dokument, w tle plansze z pracami plastycznymi.

Uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach znalazły się wśród laureatów konkursu „Bądź świadomy! Nie każdy w sieci to Twój znajomy”.

W ramach czwartej edycji konkursu przyznano 7 miejsc głównych oraz 10 wyróżnień. Wczoraj podczas uroczystości w Westybulu wojewoda śląski Marek Wójcik złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom.

Zorganizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.

Inicjatywa ta miała zwrócić uwagę społeczności szkolnej na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, a przede wszystkim na problem wyłudzania danych osobowych, kradzieży tożsamości, niekontrolowanego udostępniania swojego wizerunku, braku nawyku sprawdzania wiarygodności treści pochodzącej z Internetu, podszywania się pod inną osobę za pomocą przechwyconego profilu, jak i wielu innych internetowych zagrożeń.

Uczennice tarnogórskiego SOSW wykonały nagrodzone prace pod opieką pani Barbary Klimek.
Karolina Korek (praca wykonana akrylami)- III miejsce
Simona Kotyczka (praca wykonana kredkami)- wyróżnienie
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Zdjęcia: SOSW w Tarnowskich Górach.
Zadzwoń teraz