Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Data publikacji: 29 maja 2024
awatar ogłoszenie nowe

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich.

Szczegóły konkursów określają załączone poniżej uchwały.

Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28
Uchwała nr 4/23/2024 I LO

Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35
Uchwała nr 4/25/2024 ZSAP

Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17
Uchwała nr 4/24/2024 ZSGH

Zadzwoń teraz