Edycja 8 – Budżet partycypacyjny na rok 2024

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono kwotę 600 000zł.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 16 projektów, z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 9 727 głosów ważnych.

Zwycięzcami VIII edycji budżetu partycypacyjnego są:

  • projekt z gminy Krupski Młyn pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn”, na który oddano 1 490 głosów ważnych.
    Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.
  • projekt z gminy Świerklaniec pn.: „Pałacowy Plac Zabaw – budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim”, na który oddano 1 590 głosów ważnych.
    Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.

    Zadzwoń teraz