Przyjmowanie stron

}

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania podane dla całego urzędu na stronie głównej.

Opłaty

Dokumenty Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępniane są po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.
Istnieje możliwość zapłaty za dokumenty przy użyciu karty płatniczej.

Portal interesanta to E-usługa dzięki której interesant po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego ma możliwość zamówienia materiałów bez konieczności przychodzenia do urzędu.

Dokumenty dla stron

Składając wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków należy obowiązkowo wypełnić formularz P lub EGiB, następnie uszczegółowić wniosek wybranym formularzem P1 – P7. Od 31 lipca 2020 roku obowiązują nowe druki formularzy P do P7. Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków i formularze P – BIP
Zadzwoń teraz