ul. Karłuszowiec 5 (pok. nr. 212a i 212, II piętro)
tel. (32) 381-81-07
tel/fax. (32) 381-81-09
e-mail: rzecznik_konsumentow@tarnogorski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy

Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy
Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.683 ze zm.).

Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy

Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W TARNOWSKICH GÓRACH
O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście w siedzibie powiatowego rzecznika konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Karłuszowiec 5 w pok. nr 212a i przez pracowników biura rzecznika w pokoju 212, w godzinach pracy urzędu:

Tauron Polska Energia ostrzega

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że otrzymał komunikat od przedsiębiorcy Tauron Polska Energia S.A. w sprawie działań firmy Gazoenergia, której przedstawiciele podszywają się pod pracowników firmy Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. ostrzega, że podczas wizyty ma miejsce często podpisanie przez konsumenta różnych dokumentów i bardzo często okazuje się, że w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowskich Górach ostrzega !

Zmiana przepisów konsumenckich od dnia 25 grudnia 2014 r.

Nowe przepisy konsumenckie obejmują wyłącznie umowy zawarte od dnia 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta i zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, które to zastąpiły ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawę o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Wobec umów zawartych przed tą datą - nawet, jeżeli będą nadal wykonywane – zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące.

Reklamacja usług turystycznych

Barbara Mrożek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach: Czasami zdarza się, że w trakcie trwania imprezy turystycznej jej organizator nie dotrzymuje zobowiązań zawartych w umowie. W takiej sytuacji niezadowolony uczestnik imprezy turystycznej może ją reklamować. Reklamację można złożyć w czasie realizacji umowy o świadczenie turystyczne, czyli w czasie trwania wyjazdu lub po powrocie z wakacji.

Umowa o usługi turystyczne, czyli jakie prawa ma turysta wyjeżdżający z biurem podróży

Barbara Mrożek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach: Wakacyjny wyjazd to długo oczekiwane wydarzenie i marzenie o udanym urlopie, o tym, aby nikt i nic nie zakłócił nam oczekiwanego wypoczynku. Często przeznaczamy na wymarzony urlop długo oszczędzane pieniądze. Niestety bywa tak, że faktyczne warunku urlopu mocno odbiegały od tych z oferty. Zamiast udanego wyjazdu i wypoczynku pojawił się scenariusz nieprzewidzianych zdarzeń, który skutkuje zmarnowanym urlopem i wymierną stratą finansową


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen