Internet w domu i w szkole

Data publikacji: 10 grudnia 2010
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wydłużony do 17 grudnia 2010r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna powoduje ich wykluczenie cyfrowe. 50 uczniów otrzyma laptopa wraz z oprogramowaniem i dostępem do bezprzewodowego Internetu, a dwie szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wydłużony do 17 grudnia 2010r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna powoduje ich wykluczenie cyfrowe. 50 uczniów otrzyma laptopa wraz z oprogramowaniem i dostępem do bezprzewodowego Internetu, a dwie szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.
Jeśli Twoja średnia ocen w roku szkolnym 2009/2010 to przynajmniej 4,0 lub uczestniczyłeś w konkursie lub olimpiadzie, co najmniej na szczeblu powiatowym, a dochód na osobę w rodzinie wyliczony na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, przystąp do programu!
Wnioski przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pok. 114) od 2 do 17 grudnia 2010r.
Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem telefonu 32 381 37 63, e-mail stypendia@tarnogorski.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz