Nowoczesna szkoła dla niepełnosprawnej młodzieży

Data publikacji: 25 grudnia 2010
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”.


Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach jest placówką dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 25. W skład ośrodka wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum specjalne, szkoła przysposobienia do pracy oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Ośrodek jest placówką, która troszczy się o wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wychowanków na drodze nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i opieki. Celem placówki jest wychowanie człowieka kulturalnego, mądrego, tolerancyjnego, szlachetnego, odpowiedzialnego za siebie i innych.
Przedmiotem inwestycji był projekt przebudowy, rozbudowy, adaptacji i zmiany sposobu użytkowania segmentów „A” i „B” byłych budynków internatowych na budynek dydaktyczny i internatowy dla osób niepełnosprawnych fizycznie (upośledzenia czynności ruchu) oraz dla osób o ograniczonym rozwoju umysłowym. Segment „C” – kuchnia wraz ze stołówką, została zmodernizowana oraz dostosowana do wymagań sanitarno epidemiologicznych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 łączny koszt inwestycji to 5 329 495.41PLN z czego 4 230 228.81PLN pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny pochodzący z Budżetu Powiatu Tarnogórskiego to 1 099 266.60PLN.

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby”

Call Now ButtonZadzwoń teraz