LAPTOPY DLA UCZNIÓW

Data publikacji: 15 listopada 2011
Herb Powiatu Tarnogórskiego

55 laptopów wraz z mobilnym dostępem do internetu zakupiono dla uczniów w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – internet w domu i w szkole”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najzdolniejszej młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do Internetu. Laptopy wręczono uczniom 11 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym.

55 laptopów wraz z mobilnym dostępem do internetu zakupiono dla uczniów w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – internet w domu i w szkole”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najzdolniejszej młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do Internetu. Laptopy wręczono uczniom 11 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym.
Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie dostępu do internetu najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego oraz ich rodzinom, a tym samym zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier w wykorzystywaniu usług online. Wsparciem objętych zostało 55 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, w których mieszka zdolna młodzież uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych. W ramach projektu zakupiono 55 laptopów dla uczniów wraz z mobilnym dostępem do internetu (darmowy dostęp dla uczniów do 31 marca 2017). Laptopy zostały użyczone uczniom do 31 marca 2017, po tym okresie zostaną im one odsprzedane za 1 zł.
Celem projektu jest ponadto przeszkolenie uczniów oraz ich rodzin z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z internetu. Szkolenie jest przewidziane na koniec października oraz listopad, a odbywać się będzie w salach wyposażonych w sprzęt zakupiony w ramach projektu w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach. W trakcie szkoleń beneficjentom zostaną przekazane gadżety promocyjne.
Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu to 1 008 916,09 zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (857 578,67 zł), 15% to wkład własny powiatu (151 337,42 zł).

Call Now ButtonZadzwoń teraz