Wyniki konkursu ofert

Data publikacji: 7 maja 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zgodnie z zapisem § 10 ust. 11 Uchwały Nr XIV/153/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zgodnie z zapisem § 10 ust. 11 Uchwały Nr XIV/153/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert i zadecydował o wysokości kwoty przyznanej dotacji. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego zawarte zostały w załączniku do Uchwały nr 162/781/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz