Szczęśliwa siódemka w Tarnogórskim Plastyku

Data publikacji: 1 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

25 maja w Zespole Szkól Artystyczno – Projektowych odbył się wernisaż prac tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. Wystawa „Dyplomy 2012” zawiera prace projektowe w zakresie dekorowania wnętrz oraz aneksy do dyplomów w kategoriach: malarstwo, rysunek i rzeźba.

25 maja w Zespole Szkól Artystyczno – Projektowych odbył się wernisaż prac tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. Wystawa „Dyplomy 2012” zawiera prace projektowe w zakresie dekorowania wnętrz oraz aneksy do dyplomów w kategoriach: malarstwo, rysunek i rzeźba. Na wystawie prace prezentują: Karolina Bulsa, Joanna Franczyk, Grażyna Mrowiec, Anna Gil, Cyryl Szymura, Diana Gloc, Katarzyna Kurowska, Katarzyna Lindel, Marta Grabowy, Olga Szudy, Patrycja Grobelny (malarstwo): Marta Bambynek, Kamil Janelt, Arkadiusz Hajda, Tomasz Przybyłek, Walentyna Respondek, Angelika Stasiowska (rzeźba) oraz Monika Dyrda, Mateusz Franczyk, Klaudia Gryska (rysunek). Promotorami młodych plastyków byli nauczyciele różnych przedmiotów artystycznych: Elżbieta Pitas z dekorowania wnętrz, Elżbieta Anna Stawiarska – rzeźba, Dominika Respondek – Gałczyńska oraz Anna Osadnik z malarstwa i rysunku.

Tegoroczne obchody 85-lecia istnienia Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach i siedmiolecia Liceum Plastycznego, stały się także okazją do prezentacji najlepszych prac dyplomowych absolwentów ze starszych roczników. Z tej okazji wydano płytę CD, dokumentującą najlepsze prace dyplomowe pierwszych absolwentów tej artystycznej szkoły. Prace młodych tarnogórskich plastyków można podziwiać w kameralnych galeriach i na korytarzach szkolnych. Ciekawy architektonicznie XVII-wieczny pałacyk, dawna siedziba rodu Hencel von Donnersmarck, stwarza doskonały klimat prezentacji prac młodych plastyków. Trzeba podkreślić, że cały kompleks pałacowo-parkowy tworzy niepowtarzalną atmosferę, która ściśle łączy się ze specyfiką kształcenia artystycznego.

Siedmioletnia historia, najmłodszej w powiecie szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoczęła się 1 września 2005 roku. Pierwsze egzaminy dyplomowe w tej elitarnej szkole odbyły się w 2009 roku. Dyplom ukończenia Liceum Plastycznego uzyskały wtedy 24. absolwentki. Do dnia dzisiejszego Liceum Plastyczne ukończyło 118 osób. Pierwszą specjalnością Plastyka były formy użytkowe – specjalizacja dekorowanie wnętrz. Od dwóch lat oferta szkoły wzbogacona została o kolejną specjalność – fotografię. W przyszłości planowane jest wprowadzenie dalszych specjalności takich jak: projektowanie ubioru, realizacja obrazu filmowego lub publikacje multimedialne. Dyrektor Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych Paweł Zaręba, otwierając wystawę swoich wychowanków, podkreślał, że tarnogórskie Liceum Plastyczne stało się szkołą rozpoznawalną i uznaną w środowisku zarówno twórców kultury, jak i adeptów sztuk plastycznych. Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tej placówki w naszym powiecie, a także przyjaciołom szkoły i instytucjom kultury, których współpraca daje wiele cennych inspiracji do kształtowania wrażliwości estetycznej i etycznej uczniów szkoły artystycznej.

Licznie przybyli na wernisaż goście, w tym także reprezentujący Radę Powiatu Tarnogórskiego jej wiceprzewodniczący – Joachim Ganszyniec i Grzegorz Waloszczyk, podkreślali niezwykłość wystawy i szkoły. W powiecie tarnogórskim istnieją dwie szkoły artystyczne, druga to Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, które ze sobą współpracują. Wyrazem tego był także mini koncert uczniów Szkoły Muzycznej, który jak podkreśliła dyrektor Maria Jankowska doskonale dowodzi, że obcowanie ze sztuka uczy innego spojrzenia na świat.

Jubileusz 85- lecia Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, jednej z najstarszych szkół rzemiosła artystycznego w regionie i siedmiolecia Plastyka skłania do refleksji o potrzebie piękna w życiu codziennym każdego z nas. Piękna stroju, wnętrza, w którym mieszkamy i poczucia estetyki w ogóle, bo jak napisał kiedyś Jan Paweł II „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”.

A. Osadnik, S. Szymczyk

Call Now ButtonZadzwoń teraz