Ogłoszenie: rozbiórka budynku i budowa hali w Nakle Śląskim

Data publikacji: 12 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta tarnogórski – zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 – informuje o wydaniu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na rozbiórkę budynku oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Nakle Śl. – Nowym Chechle przy ulicy Lasowickiej.


Starosta tarnogórski – zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 – informuje o wydaniu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na rozbiórkę budynku oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Nakle Śl. – Nowym Chechle przy ulicy Lasowickiej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz