„Języki obce… już potrafię”

Data publikacji: 15 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W czerwcu 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach dokonano podsumowania trwającego trzy lata projektu „Języki obce… już potrafię”. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program skierowany był do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W czerwcu 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach dokonano podsumowania trwającego trzy lata projektu „Języki obce… już potrafię”. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program skierowany był do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W SOSW udział w projekcie wzięło 34 uczniów podzielonych stosownie do wieku na pięć grup oraz pięciu nauczycieli: Aneta Herok, Adam Kierat, Barbara Klimek, Marta Ławryńczyk, Edyta Morawska. Struktura programu zakładała racjonalność i oparcie o przesłanki wynikające z psychologicznych i pedagogicznych założeń dotyczących rozwoju sfery poznawczej oraz myślenia młodego człowieka.
Głównym celem projektu był przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka obcego, poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację programu innowacyjnego w 14 szkołach specjalnych w województwie śląskim, małopolskim i opolskim.

Projekt zakładał następujące cele szczegółowe:
– podniesienie motywacji uczniów do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych,
– opanowanie przez uczniów umiejętności językowych na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tzn. rozumienie i reagowanie na proste wyrażenia języka codziennego, przedstawienie siebie, zadawanie prostych pytań,
– opracowanie zasad postępowania metodycznego, do nauczania języka angielskiego
opartych o ICT i nowoczesne rozwiązania organizacyjne (wspólna praca zespołu nauczycieli), monitoring realizowanych zajęć i stosowne modyfikacje).
– nabycie przez uczniów umiejętności ekspresji własnej.

Nauczanie podzielone było na moduły: ŻYWNOŚĆ, ZAKUPY I USŁUGI, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA. Nauka języka odbywała się z wykorzystaniem wielu różnorodnych pomocy dydaktycznych przygotowywanych przez nauczycieli, często w pracowni komputerowej lub z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego w sali lekcyjnej. Uczniowie zostali wyposażeni w przybory potrzebne do nauki: kredki, mazaki, zeszyty, notatniki, segregatory. Ponadto na każdych zajęciach otrzymywali poczęstunek.
Uczniowie poznawali język angielski poprzez zabawę, wykonywanie różnorodnych projektów edukacyjnych, gry dydaktyczne. Efekty nauczania kontrolowane były każdorazowo po zakończeniu poszczególnych modułów. Uczniowie wypełniali arkusz oceny umiejętności językowych, który sprawdzał rozumienie słów, umiejętność konwersacji oraz umiejętność pisania.

Projekt realizowany był w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy współpracy
z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach oraz koordynatora projektu tj. Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach. Nad całością projektu czuwało kierownictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz