DLA UŻYTKUJĄCYCH URZĄDZENIA PODTRZYMUJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE

Data publikacji: 17 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące oraz wspomagające funkcje życiowe (respiratory, ssaki, inhalatory elektryczne, koncentratory tlenowe i in.) w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej rozumianej jako: planowane długotrwałe wyłączenie energetyczne – powyżej 4 godzin; awarie energetyczne – powyżej 4 godzin oraz ewakuacja z rejonu zagrożenia prosi się wszystkich użytkowników lub ich opiekunów o kontakt z Biurem Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w godzinach pracy Starostwa (II piętro, po

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące oraz wspomagające funkcje życiowe (respiratory, ssaki, inhalatory elektryczne, koncentratory tlenowe i in.) w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej rozumianej jako: planowane długotrwałe wyłączenie energetyczne – powyżej 4 godzin; awarie energetyczne – powyżej 4 godzin oraz ewakuacja z rejonu zagrożenia prosi się wszystkich użytkowników lub ich opiekunów o kontakt z Biurem Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w godzinach pracy Starostwa (II piętro, pokój nr 203) albo telefonicznie: 32/381-37-90 lub o kontakt z funkcjonującym całodobowo Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32/381-25-00 w. 343. Kontakt jest niezbędny w celu stworzenia bazy danych osób, których utrzymanie funkcji życiowych zależy częściowo lub całkowicie od urządzeń zasilanych energią elektryczną, co w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej zapewni uruchomienie natychmiastowej pomocy ze strony odpowiedzialnych służb i instytucji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz