O dyslokacji karetek

Data publikacji: 20 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O dyslokacji karetek w powiecie tarnogórskim, czyli o zmianach proponowanych do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne rozmawiano 19 czerwca w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu tarnogórskiego, gminy Mierzęcice oraz starostowie powiatu tarnogórskiego i będzińskiego. Dyskusja toczyła się wokół tematu stacjonowania karetki w gminie Kalety oraz starań Ożarowic o powrót do tarnogórskiego obszaru działania pogotowia ratunkowego.

O dyslokacji karetek w powiecie tarnogórskim, czyli o zmianach proponowanych do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne rozmawiano 19 czerwca w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu tarnogórskiego, gminy Mierzęcice oraz starostowie powiatu tarnogórskiego i będzińskiego. Dyskusja toczyła się wokół tematu stacjonowania karetki w gminie Kalety oraz starań Ożarowic o powrót do tarnogórskiego obszaru działania pogotowia ratunkowego. Obecnie gminę obsługuje zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w gminie Mierzęcice, z czego nie są zadowoleni mieszkańcy. –W powiecie dysponujemy trzema karetkami. Wojewoda dopuszcza zmianę miejsca ich stacjonowania czyli tak zwaną dyslokację. Do końca czerwca mamy czas na zgłoszenie tych zmian. Myślę, że dążenie Kalet do tego, by stacjonowała w tej gminie karetka pogotowia jest zasadne – mówiła starosta. Lucyna Ekkert podkreśliła także, że w takiej sytuacji w Tarnowskich Górach pozostaną dwie karetki. Jeżeli powiat wystąpi do wojewody o to, by przywrócił Ożarowice z rejonu operacyjnego dyspozytorni Sosnowiec do rejonu operacyjnego dyspozytorni Gliwice, w którym są też Tarnowskie Góry, wówczas mieszkańcy gminy Ożarowice będą korzystać tych dwóch karetek. – Należy wziąć pod uwagę czas dojazdu pogotowia i czy będzie do dla mieszkańców korzystniejsze niż dotychczasowa obsługa przez karetkę z Mierzęcic – podkreśliła starosta.
Obecni na spotkaniu: wójt Ożarowic Grzegorz Czapla oraz radny tej gminy Marian Czernikarz jednoznacznie opowiedzieli się za zmianą rejonu operacyjnego dla gminy. – Jest to wrażliwy problem społeczny i oczekiwania społeczności lokalnej są takie by gmina powróciła do rejonu operacyjnego, w którym są Tarnowskie Góry – podkreślił Czernikarz.
Propozycja zmian do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zostanie wysłana do wojewody. Uwzględniać będzie zgłoszone przez gminy wnioski.

Zadzwoń teraz