Piąty rok akademicki zakończony

Data publikacji: 21 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

18 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończyło rok akademicki 2011/2012. Spotkanie było podsumowaniem 5 lat funkcjonowania, tworzenia dojrzałego UTW. Mottem uniwersytetu mogą być słowa H. Jackson Browna: „Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością”. Działania dojrzałych słuchaczy świadczą najlepiej o świadomym i aktywnym tworzeniu przestrzeni trzeciego wieku.

18 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończyło rok akademicki 2011/2012. Spotkanie było podsumowaniem 5 lat funkcjonowania, tworzenia dojrzałego UTW. Mottem uniwersytetu mogą być słowa H. Jackson Browna: „Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością”. Działania dojrzałych słuchaczy świadczą najlepiej o świadomym i aktywnym tworzeniu przestrzeni trzeciego wieku.
Minął kolejny rok wspólnych działań, poszukiwań i zdobywania wiedzy o zmieniającym się nieubłaganie świecie i odnajdywania się w nowej roli słuchacza UTW. Pięć lat działalności stowarzyszenia to czas tworzenia i podtrzymania więzi społecznych, zapobiegających marginalizacji, izolacji społecznej i wykluczaniu, ale także przygotowania psychicznego do zrozumienia i akceptacji wieku bardzo dojrzałego. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych uczył pozytywnego myślenia o własnej przyszłości, planach, celach. Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszał do licznych przedsięwzięć, zmierzających do racjonalnego gospodarowania czasem wolnym, wypełniania życia o wartości duchowe, o nowe przeżycia. Pozwalał na pielęgnowanie starych i nabywanie nowych zainteresowań. Można bez wątpienia stwierdzić, że udział w różnych projektach realizowanych przez Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku to takie piękne chwile spotkań wśród przyjaciół, które były dobrymi momentami w szarej codzienności życia i pozwoliły realizować nowe marzenia. Zabierając głos, burmistrz Arkadiusz Czech, podkreślał wartość i ważność działań ludzi w tak zwanym trzecim wieku, którzy dowodzą, że wiek nie jest wyznacznikiem młodości duchowej i kreatywności. Życzył więc, by kolejne lata działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku były równie ciekawe i dawały wszystkim satysfakcję i radość życia. Wicestarosta Andrzej Pilot, życzył z kolei ciekawych pomysłów na działania i wykłady dla dojrzałych słuchaczy. Przyznał, że ciepło wspomina swój udział w wykładzie inaugurującym mijający rok akademicki i deklarował chęć współpracy w następnym roku. Student – senior, liczący 93 lata Alfred Gediga, mieszkaniec Radzionkowa, odbierając indeks powiedział, że dla niego udział w działaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest wielka przygodą życiową i ucztą duchową.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego dojrzałego uniwersytetu było bardzo dynamiczne i obrazowało różne działania słuchaczy, którzy prezentowali swoje osiągnięcia zdobyte na wielu zajęciach fakultatywnych, języku angielskim i niemieckim, aerobiku, zajęciach sportowych i plastycznych. A wszystko z rozmachem kabaretowym, dzięki reżyserii Henryki Borkowskiej – Szmatloch. Żeby zilustrować działania minionego roku, Anna Holi, przygotowała prezentację multimedialną, która stanowiła element scenografii wielkiego show, podsumowującego najważniejsze wydarzenia UTW. Wypada powiedzieć, że Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku ma od kwietnia nowy zarząd; prezesem jest Magdalena Latacz, wiceprezesem dr Michał Sporoń, sekretarzem Stanisława Szymczyk, członkiem zarządu Maria Marulewska- Gołąbska, skarbnikiem Krystyna Hahn, a przewodniczącą komisji rewizyjnej Teresa Majzner.
Refleksja chińskiego historyka i filozofa Sy-ma C’iena: „Trudno uchwycić właściwy czas, lecz łatwo go przegapić”, może stanowić podsumowanie pięcioletniej już działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku, które mobilizuje dojrzałych mieszkańców naszego powiatu do aktywnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku
życzy wszystkim słonecznych wakacji
i zaprasza 1 października 2012 roku na godz. 16:30
do auli II LO im. S. Staszica na
inaugurację nowego roku akademickiego
Więcej informacji na stronie: http://www.utwtg.pl/

Call Now ButtonZadzwoń teraz