Uznania dla biblioteki

Data publikacji: 22 czerwca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Pragnę wyrazić swoje uznanie dla sposobu realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach funkcji biblioteki powiatowej, którą sprawuje od jedenastu lat. Zadania ponadlokalne wypełniane są przez MBP wzorowo, zwłaszcza bardzo dobrze prowadzona jest działalność instrukcyjno – metodyczna oraz szkoleniowa na rzecz 24 placówek bibliotecznych w terenie” – napisał w piśmie do starosty Lucyny Ekkert prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

„Pragnę wyrazić swoje uznanie dla sposobu realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach funkcji biblioteki powiatowej, którą sprawuje od jedenastu lat. Zadania ponadlokalne wypełniane są przez MBP wzorowo, zwłaszcza bardzo dobrze prowadzona jest działalność instrukcyjno – metodyczna oraz szkoleniowa na rzecz 24 placówek bibliotecznych w terenie” – napisał w piśmie do starosty Lucyny Ekkert prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. To coroczna informacja, jaką Starostwo Powiatowe otrzymuje od Biblioteki Śląskiej, która sprawuje nadzór merytoryczny i metodyczny nad bibliotekami w całym województwie śląskim. Powiat na realizacje zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej im. B. Lubosza w Tarnowskich Górach przekazuje środki finansowe. Na mocy podpisanego w 2008 roku porozumienia określono wysokość dotacji dla biblioteki na kwotę 100 tys. zł rocznie. Kwota ta jest każdego roku powiększana jest w stosunku do kwoty z roku poprzedniego o wskaźnik średniorocznej inflacji. W 2012 r. dla biblioteki zarezerwowano 113 970 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań biblioteki powiatowej m.in. nadzór metodyczny i merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami w powiecie oraz zakup literatury regionalnej oraz dotyczącej powiatu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz