Informacja dla klientów biura podróży SKY CLUB

Data publikacji: 6 lipca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Barbara Mrożek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazuje informacje dla klientów biura turystycznego Sky Club. 4 lipca 2012 operator turystyczny spółka Sky Club złożył w mazowieckim urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności, a w sądzie – wniosek o upadłość. Wszelkie informacje dla klientów udzielane są w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Informacji na ten temat należy szukać również na stronie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego: http://www.mazovia.pl.

Barbara Mrożek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazuje informacje dla klientów biura turystycznego Sky Club. 4 lipca 2012 operator turystyczny spółka Sky Club złożył w mazowieckim urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności, a w sądzie – wniosek o upadłość. Wszelkie informacje dla klientów udzielane są w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Informacji na ten temat należy szukać również na stronie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego: http://www.mazovia.pl. Urząd Marszałkowski uruchomił już procedurę organizacji powrotu do Polski turystów przebywających na wakacjach z Sky Club pod markami Sky Club i Triada oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na rzecz umów, które nie zostaną zrealizowane – czytamy w oświadczeniu.

Informacja dla turystów, którzy utknęli za granicą

Rzecznik prasowy Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, iż w pierwszej kolejności należy skontaktować się telefonicznie z konsulem lub rezydentem. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się w widocznym miejscu lista telefonów do konsulów. Można znaleźć tam wszelkie informacje na temat organizowanych przez wojewódzki urząd marszałkowski powrotów klientów upadłego biura. Adres strony to http://www.msz.gov.pl Bilety powrotne są finansowane przez wojewódzki urząd marszałkowski. Klienci nie kupują ich z własnych pieniędzy. Konkretnych informacji o organizacji powrotu udzielają konsul i rezydent.

Informacja dla turystów, który zapłacił i nie wyjechał

Turysta, którego upadłość biura zastała w kraju, i nie zdążył wyjechać, jednak wpłacił już pełną kwotę lub zaliczkę, może domagać się zwrotu pieniędzy z zabezpieczenia, którego dysponentem jest wojewódzki urząd marszałkowski. Na stronie urzędu znajduje się „Formularz zgłoszenia roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowych turystycznych”, który należy wysłać na adres urzędu marszałkowskiego województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 01-713 Warszawa). Jest na to 365 dni, a wypłata pieniędzy następuje po tym terminie. Do formularza należy dołączyć kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy biurem podróży i klientem oraz kopię dowodu wpłaty na rzecz biura podróży należności za imprezę turystyczną określonej w tej umowie.

Osoby, które mają zawarte umowy o imprezę turystyczną z biurem podróży SKY CLUB Sp. z o.o. z wnioskiem o zapłatę roszczenia przesyłają na adres urzędu marszałkowskiego województwa następujące dokumenty:
– kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy biurem podróży i klientem;
– kopię dowodu wpłaty na rzecz biura podróży należności za imprezę turystyczną określonej w umowie;
– formularz zgłoszenia roszczenia z umów gwarancji ubezpieczeniowych (znajdującego się poniżej).

Dokumenty należy przesłać/ dostarczyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Okrzei 35
03-715 Warszawa

Call Now ButtonZadzwoń teraz