Wyrównywanie różnic – program dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 10 lipca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Do piątku 20 lipca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach składać można wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Powiat otrzyma na realizację tego przedsięwzięcia środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki te będą wykorzystywane m.in.

Do piątku 20 lipca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach składać można wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Powiat otrzyma na realizację tego przedsięwzięcia środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki te będą wykorzystywane m.in. na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier w placówkach edukacyjnych i w zakładach opieki zdrowotnej, a także zadania umożliwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie oraz aktywizację zawodową. O środki ubiegać może się osoba fizyczna lub pracodawca w zależności od obszaru. Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 16 lub pod numerem tel. 32/ 381-87-60.
Beneficjentami programu mogą być dla:

obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

obszaru D (likwidacja barier transportowych):organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – na likwidację barier transportowych,

obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,

obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz