Z petycją u Ministra

Data publikacji: 10 lipca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

9 lipca starosta Lucyna Ekkert wraz z wicestarostą Andrzejem Pilotem gościli u Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza. Tematem spotkania były zadania z zakresu polityki społecznej nałożone na powiaty, w szczególności ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Rozmawiano między innymi o niewystarczającej ilość środków w budżecie samorządu na realizację tego zadania. Przedstawiciele władz powiatu tarnogórskiego przekazali ministrowi petycję przygotowaną przez rodziny zastępcze z powiatu tarnogórskiego.

9 lipca starosta Lucyna Ekkert wraz z wicestarostą Andrzejem Pilotem gościli u Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza. Tematem spotkania były zadania z zakresu polityki społecznej nałożone na powiaty, w szczególności ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Rozmawiano między innymi o niewystarczającej ilość środków w budżecie samorządu na realizację tego zadania. Przedstawiciele władz powiatu tarnogórskiego przekazali ministrowi petycję przygotowaną przez rodziny zastępcze z powiatu tarnogórskiego. Dokument dotyczy wsparcia finansowego z rezerwy budżetowej państwa na wdrożenie w życie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W petycji napisano m.in. „Dużą liczba rodzin zastępczych funkcjonująca na terenie powiatu daje możliwość wychowania się w rodzinach dzieciom pozbawionym tej opieki ze strony rodziców. W/w ustawa dała duże możliwości pomocy rodzinom zastępczym oraz poprawy sytuacji dzieci. Jednak brak przekazania powiatom środków finansowych na ich realizację powoduje trudności w realizacji”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz