Oświadczenie

Data publikacji: 23 lipca 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W związku z informacjami podanymi w programie „Aktualności” z dnia 17 lipca br., wyemitowanym przez TVP Katowice, Zarząd Powiatu oraz Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oświadczają, że brak jest na dzień dzisiejszy jakichkolwiek przesłanek do zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, we wszystkich rodzajach tj. w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki.


W związku z informacjami podanymi w programie „Aktualności” z dnia 17 lipca br., wyemitowanym przez TVP Katowice, Zarząd Powiatu oraz Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oświadczają, że brak jest na dzień dzisiejszy jakichkolwiek przesłanek do zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, we wszystkich rodzajach tj. w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki.

Brak jest również przesłanek do rozwiązania umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskim Oddziałem Wojewódzkim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach. Zatem nie ma zagrożenia braku zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom powiatu tarnogórskiego. Ponadto Zarząd Powiatu oraz Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach nie odpowiadają za informacje przedstawione przez autorów powyższego programu dotyczące możliwości zerwania kontraktu na świadczenie usług medycznych.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego
Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Call Now ButtonZadzwoń teraz