Wizytacja w remontowanym pałacu

Data publikacji: 23 sierpnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Lucyna Ekkert wizytowała w czwartek 22 sierpnia remontowany Pałac w Nakle Śląskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Magdalena Lachowska, Michał Pogoda – kierownik budowy, wykonawca prac restauratorskich – Aleksander Harkawy, przedstawiciel inspektora nadzoru inwestorskiego: Pro-Inwest K-ce – Andrzej Dobrowolski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.


Starosta Lucyna Ekkert wizytowała w czwartek 22 sierpnia remontowany Pałac w Nakle Śląskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Magdalena Lachowska, Michał Pogoda – kierownik budowy, wykonawca prac restauratorskich – Aleksander Harkawy, przedstawiciel inspektora nadzoru inwestorskiego: Pro-Inwest K-ce – Andrzej Dobrowolski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.

Tematem spotkania były m.in. oględziny odkrytych polichromii oraz omówienie działań dotyczących prac zabezpieczających polichromie celem późniejszego ewentualnego ich odrestaurowania. Dokonano również uzgodnień i uściśleń dotyczących wykonania niektórych robót dla elementów wykończenia wnętrz w poszczególnych pomieszczeniach – dotyczy robót konserwatorskich elementów wskazanych do odrestaurowania.

Call Now ButtonZadzwoń teraz