Wyprawka szkolna

Data publikacji: 23 sierpnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2012/2013


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2012/2013

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.
Szczegółowe informacje o Rządowym programie pomocy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poniżej zamieszczamy treść zarządzenia Nr 358/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”

Call Now ButtonZadzwoń teraz