Aktywny samorząd – nabór wniosków

Data publikacji: 29 sierpnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia zawarte w programie adresowane są do indywidualnych uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne funkcjonowanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia zawarte w programie adresowane są do indywidualnych uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne funkcjonowanie. Z dofinansowania mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci, osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym (w obszarach A, E i F) stopniem niepełnosprawności w następujących obszarach wsparcia:

A– zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
D– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
F– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 20 sierpnia 2012 roku.
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 roku.
Informacje oraz formularze wniosków można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 3 lub pod numerem tel.: 32 381 84 79 oraz na stronie internetowej www.pcpr.tarnogorski.pl (zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI→„Aktywny samorząd”) oraz www.pfron.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz