Skrzydła Powiatu – rozstrzygnięcie konkursu

Data publikacji: 3 września 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Call Now ButtonZadzwoń teraz