Nowy rok szkolny rozpoczęty

Data publikacji: 4 września 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

3 września w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach zainaugurowano nowy rok szkolny. Uroczystego rozpoczęcia roku dokonał Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego – Marian Szukalski. Podziękował on wszystkim nauczycielom za pracę i trud włożony w kształcenie młodzieży, a także wręczył awanse zawodowe. W uroczystości udział wzięli także Mirosław Papiernik – Zastępca Dyrektora Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach, Andrzej Fiała – Przewodniczący Rady Powiatu, Poseł Tomasz Głogowski oraz radni powiatowi – Zdzisław Czapla i Józef Burdziak.


3 września w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach zainaugurowano nowy rok szkolny. Uroczystego rozpoczęcia roku dokonał Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego – Marian Szukalski. Podziękował on wszystkim nauczycielom za pracę i trud włożony w kształcenie młodzieży, a także wręczył awanse zawodowe. W uroczystości udział wzięli także Mirosław Papiernik – Zastępca Dyrektora Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach, Andrzej Fiała – Przewodniczący Rady Powiatu, Poseł Tomasz Głogowski oraz radni powiatowi – Zdzisław Czapla i Józef Burdziak.

W szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu uczyć będzie się w tym roku ponad 5600 uczniów. W ramach uroczystości 20 najzdolniejszych uczniów powiatowych szkół odebrało stypendia. Stypendyści poszczycić mogą się najwyższymi średnimi ocen oraz osiągnięciami na szczeblu ogólnokrajowym. Wśród wyróżnionych są finaliści olimpiad: artystycznej, fizycznej, matematycznej, teologii katolickiej, geograficznej, języka angielskiego i wiedzy o Górnym Śląsku. Trzech uczniów otrzymało stypendia za wybitne sukcesy sportowe (mistrzowie Polski – juniorów w siatkówce, w judo i ju-jitsu, w karate), a trzech kolejnych uczniów nagrodzono za krajowe i międzynarodowe osiągnięcia muzyczne – w grze na skrzypcach, altówce i kontrabasie.

Najwięcej, bo aż 8 stypendiów przyznanych zostało uczniom II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach. Wyróżnieni z tej szkoły zostali: Alicja Banduch, Dawid Szczyrk, Anita Zielonka, Michał Dec, Paweł Łęczycki, Adrianna Nigiel, Paweł Brysch i Kamil Dańkowski. Stypendia trafiły także do pięciu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach: Szymona Borońskiego, Katarzyny Plaza, Wojciecha Pawełczyka, Ireny Woś i Marka Wolnego. Ponadto stypendia otrzymali: Dominik Kossakowski, Klaudia Wielgórecka i Aleksandra Ptok z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im F. Chopina w Bytomiu, Magdalena Glanc z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, Karol Bacik z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Viktoria Hoppe z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu oraz Adam Smolarczyk z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale.

Inauguracja nowego roku szkolnego była również okazją do przekazania nauczycielom awansów. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskało 27 nauczycieli: Małgorzata Zachnik – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach, Gabriela Kowalska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Dominika Tyczka – Zespół Szkół-Specjalnych w Radzionkowie, Eugeniusz Krół – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Barbara Kijowska – Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Agata Światły – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Agnieszka Mazurkiewicz – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Aleksandra Koziol – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Katarzyna Chojnacka – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Anna Włodek – II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, Alicja Piorun – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Bogumiła Pasella – Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Agata Juziuk – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Małgorzata Ziaja – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Paweł Tomala – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Anna Osadnik – Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach, Alicja Zajączkowska – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Maria Matykiewicz – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Łukasz Jonderko – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Elżbieta Pańta – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Krystian Nowak – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Magdalena Panek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Sonia Morawiec –Lewartowska – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Anna Kononiuk – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Bożena Henkiel – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Michał Pilśniak – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Sebastian Jarząbek – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.

Specjalne podziękowania w ramach uroczystości złożono dwóm paniom dyrektor – Irenie Kulisz i Alicji Juziuk, które zdecydowały, że od tego roku szkolnego przekażą „pałeczkę dyrektorską” swoim młodszym kolegom, a same skorzystają z przywileju emerytalnego. Tym samym powitano nowych dyrektorów szkół powiatowych Józefa Causa (Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych), Michała Kosa (Wieloprofilowy Zespół Szkół) oraz Romana Kurdę (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy). Trzem dyrektorom naszych szkół – Joannie Stomskiej (Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej), Ryszardowi Mitrędze (Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących) oraz Kazimierzowi Sporoniowi (II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica) powierzono obowiązki na kolejną kadencję.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 uświetniły występy zespołu „Szansa” pod kierunkiem Pani Małgorzaty Zachnik oraz zespołu wokalno-instrumentalnego „TG Band” pod batutą Pana Grzegorza Waloszczyka.

Call Now ButtonZadzwoń teraz