Konkurs „EuroSong”

Data publikacji: 11 września 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej „Eurosong”. Na najlepszych czeka występ przed publicznością katowickiego Kinoteatru Rialto. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni udziałem w warsztatach wokalnych.

Aby wziąć udział w Festiwalu, należy wysłać pocztą formularz zgłoszeniowy wraz płytą CD/DVD z nagraniem wybranej piosenki na adres Organizatora:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
z dopiskiem Festiwal Piosenki Europejskiej „EuroSong”


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej „Eurosong”. Na najlepszych czeka występ przed publicznością katowickiego Kinoteatru Rialto. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni udziałem w warsztatach wokalnych.

Aby wziąć udział w Festiwalu, należy wysłać pocztą formularz zgłoszeniowy wraz płytą CD/DVD z nagraniem wybranej piosenki na adres Organizatora:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
z dopiskiem Festiwal Piosenki Europejskiej „EuroSong”

lub e-mailem (np. w pliku mp3) na adres: mblaszczyk@slaskie.pl lub mpodlaska@slaskie.pl.

Termin nadsyłania piosenek upływa 24 września 2012 r.

Niezbędne dokumenty można pobrać tutaj.

Uczestnikami Festiwalu mogą być wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego – soliści oraz zespoły, w tym również beneficjenci projektów, które otrzymały w latach 2008-2012 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Startować można w trzech kategoriach wiekowych: dzieci (od 4 do 12 lat), młodzież (od 13 do 18) i dorośli (powyżej 18 lat).

Najważniejsze, by zgłoszona piosenka wykonana była w języku obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, bowiem Festiwal organizowany jest w ramach Dnia Języków Europejskich i ma na celu popularyzację kultury innych narodów europejskich poprzez muzykę, zaprezentowanie umiejętności językowych i wokalnych mieszkańców województwa śląskiego oraz promocję zajęć językowych i artystycznych dla uczestników projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piętnaście najlepszych wykonań zostanie zaproszonych do ścisłego Finału, który odbędzie się 3 października 2012 r. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Jury będzie oceniać walory głosowe, interpretacje utworu, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowy punkt zostanie przyznany za wykonanie piosenki w języku innym niż język polski lub język angielski.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni udziałem w warsztatach wokalnych.

Organizatorem Festiwalu jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Katowicach i w Rybniku. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Antyradio.

Festiwal współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz