Kolejne okna do wymiany?

Data publikacji: 13 września 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Po zakończonej przez Powiat Tarnogórski inwestycji polegającej na wymianie okien w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zarząd Powiatu planuje kolejne przedsięwzięcie tego typu, tym razem w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. 12 września przedstawiciele władz Powiatu: wicestarosta Andrzej Pilot oraz członkowie Zarządu Powiatu Marian Szukalski i Andrzej Elwart spotkali się z dyrektorem szkoły Kazimierzem Sporoniem.

Po zakończonej przez Powiat Tarnogórski inwestycji polegającej na wymianie okien w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zarząd Powiatu planuje kolejne przedsięwzięcie tego typu, tym razem w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. 12 września przedstawiciele władz Powiatu: wicestarosta Andrzej Pilot oraz członkowie Zarządu Powiatu Marian Szukalski i Andrzej Elwart spotkali się z dyrektorem szkoły Kazimierzem Sporoniem. W ramach przeprowadzonej w budynku szkoły wizytacji zapoznali się ze stanem obecnym stolarki okiennej i wymienili poglądy na temat planowanej inwestycji. – Zastanawiamy się nad sfinansowaniem tego zadania w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tak zwanych „zielonych środków”, które trafiają do powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Dla uzyskania oszczędności cieplnej w budynku należy połączyć wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej z wymianą instalacji CO. Pożyczka udzielana przez WFOŚiGW stanowić może do 80 procent kosztów inwestycji. Istnieje możliwość umorzenia części pożyczki. Wówczas odzyskane środki przeznaczyć można na kolejne zadania inwestycyjne – mówi Andrzej Pilot, wicestarosta tarnogórski.
W związku z faktem, iż budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku, a także pozwolenia na budowę.

Call Now ButtonZadzwoń teraz