Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Data publikacji: 25 września 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice i Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Czaplę, wydano dnia 10 września 2012r. decyzję administracyjną o numerze 1260/12 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, oczyszczalni ścieków dla Gmin: Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica – zadanie nr 10 wchodzące w s kład kontraktu „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”.

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice i Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Czaplę, wydano dnia 10 września 2012r. decyzję administracyjną o numerze 1260/12 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, oczyszczalni ścieków dla Gmin: Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica – zadanie nr 10 wchodzące w s kład kontraktu „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”. Więcej informacji w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz