Sesja Rady Powiatu

Data publikacji: 1 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 2 października 2012 roku, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5. Tematem sesji będzie m.in. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 2 października 2012 roku, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5. Tematem sesji będzie m.in. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Radni dyskutować będą również nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli Zarządu Powiatu nad Przedsiębiorstwem NOVA sp. z o.o. oraz o planowanym przystąpieniu do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Doświadczony pracownik – sprawny urząd”. Po raz drugi Podjęcie do porządku obrad wniesiona została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tarnowskich Górach. Radni debatować będą także nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Porządek obrad
Projekty uchwał

Call Now ButtonZadzwoń teraz