Aport prawa dzierżawy, wierzytelności i aparatury

Data publikacji: 3 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Aport prawa dzierżawy, prawa wierzytelności i aparatury medycznej dla szpitala – na takie rozwiązanie zdecydowali się radni Rady Powiatu w celu ratowania spółki, jaką jest Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy. Radni nie wnieśli aportem do spółki wartych 23 669 000 zł nieruchomości szpitala, tak by stały się one jej własnością.

Aport prawa dzierżawy, prawa wierzytelności i aparatury medycznej dla szpitala – na takie rozwiązanie zdecydowali się radni Rady Powiatu w celu ratowania spółki, jaką jest Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy. Radni nie wnieśli aportem do spółki wartych 23 669 000 zł nieruchomości szpitala, tak by stały się one jej własnością. Wyrazili z kolei zgodę na zawarcie przez Powiat Tarnogórski i spółkę, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47 – 5 oraz wniesienia do spółki aportu w postaci prawa dzierżawy powyższej nieruchomości a także prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec szpitala. Dzięki temu kapitał zakładowy spółki podniesiony zostanie o około 6 milionów złotych. Dodatkowo aportem wniesiono do spółki sprzęt medyczny, aparaturę oraz wyposażenie, których wartość po odliczeniu amortyzacji wynosi również około 6 milionów złotych.

Zadzwoń teraz