Projekt edukacji NGO

Data publikacji: 3 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór uczestników do Projektu Edukacji NGO. Projekt ten skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Nabór trwa do 31 października br.

PENGO – Projekt edukacji NGO.
Zapraszamy do udziału w projekcie PENGO skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór uczestników do Projektu Edukacji NGO. Projekt ten skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Nabór trwa do 31 października br.

PENGO – Projekt edukacji NGO.
Zapraszamy do udziału w projekcie PENGO skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
Projekt PENGO pozwoli zdobyć przedstawicielom organizacji pozarządowych umiejętności prawidłowego przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu merytorycznym ekspertów projektu, rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży oraz zaplanować skuteczne i adekwatne do ich aktualnych potrzeb działania.
Dobre zdiagnozowanie problemów dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku staje się warunkiem przygotowania wysokiej jakości wniosku. Wiele programów dotacyjnych (np. POKL, program „Równać Szanse”) wymaga sporządzenia takiej diagnozy. Efektywne działania podnoszą prestiż organizacji w środowisku lokalnym, wzmacniają jej potencjał i otwierają drogę do pozyskiwania kolejnych środków finansowych.

Projekt PENGO składa się z trzech modułów:
I. Szkoleniowy
W ramach modułu szkoleniowego jeden lub dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowej wezmą udział w jednym, trzydniowym szkoleniu, podczas którego poznają zasady, metody i narzędzia przygotowywania diagnozy środowiska lokalnego. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, zawierających opis procedur oraz wzory gotowych narzędzi, pozwalających samodzielnie przeprowadzić krok po kroku diagnozę problemów dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku.
II. Wsparcie merytoryczne
Kolejnym modułem projektu PENGO będzie udzielenie wsparcia merytorycznego uczestnikom projektu poprzez wizyty ekspertów oraz narzędzia e-lerningowe. Wizyty ekspertów będą miały na celu udzielenie bezpośredniej pomocy przedstawicielom organizacji w zebraniu i analizie danych oraz wypracowaniu wniosków dotyczących potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Równolegle uczestnicy będą mogli korzystać z konsultacji internetowych z ekspertami prowadzonych przy pomocy narzędzi e-lerningowych.
III. Działania upowszechniające metodę diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży
Trzeci moduł projektu PENGO związany będzie z działaniami upowszechniającymi i promującymi wypracowane metody przeprowadzania diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym wśród przedstawicieli organizacji nie biorących udziału w projekcie

PENGO. W ramach tego modułu zainteresowani uczestnicy szkoleń będą mogli wziąć udział w spotkaniach podsumowujących i seminariach upowszechniających oraz ogólnopolskiej konferencji prezentującej efekty projektu PENGO.

Kalendarium projektu PENGO:
terminy szkoleń (jeden do wyboru):
30 XI – 2 XII 2012 Warszawa,
30 XI – 2 XII 2012 Kraków,
7 – 9 XII 2012 Poznań,
11- 13 I 2013 Poznań,
11- 13 I 2013 Warszawa,
18- 20 I 2013 Kraków.
wizyty studyjne ekspertów oraz konsultacje internetowe:
1 stycznia 2013 r. a 31 maja 2013 r.
spotkania podsumowujące:
maj-czerwiec 2013 r.
seminaria upowszechniające:
czerwiec-wrzesień 2013 r.
ogólnopolska konferencja:
październik 2013 r., Warszawa

Do udziału w projekcie zapraszamy:
aktywnie działających przedstawicieli organizacji pozarządowej (jednego lub dwóch) z organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje
Formularz rejestracyjny będzie udostępniony od 2 października na stronie www.pcyf.org.pl (w zakładce „programy”). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczny termin rejestracji uczestników projektu PENGO upływa 31 października 2012 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy jedynie pokrywają koszt dojazdu na szkolenie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Projekt PENGO jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzież ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz