20 lat Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Data publikacji: 5 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Jubileusz 20-lecia istnienia świętował 2 i 3 października Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, odprawionej w intencji mieszkańców, pracowników i emerytów. Mszę koncelebrowali ks. Biskup Gerard Kusz, ks. prałat Eugeniusz Bieniek oraz ks. dziekan Krzysztof Żak. – Cierpienie z kimś podzielone jest jakby połową cierpienia, a szczęście z kimś podzielone jest szczęściem podwojonym lub potrojonym – powiedział podczas homilii ks. biskup Gerard Kusz.

Jubileusz 20-lecia istnienia świętował 2 i 3 października Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, odprawionej w intencji mieszkańców, pracowników i emerytów. Mszę koncelebrowali ks. Biskup Gerard Kusz, ks. prałat Eugeniusz Bieniek oraz ks. dziekan Krzysztof Żak. – Cierpienie z kimś podzielone jest jakby połową cierpienia, a szczęście z kimś podzielone jest szczęściem podwojonym lub potrojonym – powiedział podczas homilii ks. biskup Gerard Kusz. – Dzielcie się swoim szczęściem, nie bez powodu wasz dom nazywa się „Przyjaźń”, musicie to pielęgnować tak, jak ogród trzeba pielęgnować, nie wystarczy tylko przekopać i zasadzić, ale trzeba też wyrywać i podlewać – dodał. Po mszy św. Izabela Szeliga, dyrektor DPS-u powitała zgromadzonych gości. Podziękowała pracownikom, emerytom, rencistom i sponsorom, którzy angażują się w działania DPS-u za pomoc i wsparcie. Życzyła im także dalszej motywacji w pełnieniu tak ważnej służby.
Uroczystość uświetnił występ kwintetu instrumentów dętych z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach. Imprezę poprowadził Michał Suchowski, instruktor do spraw K/O. W imieniu Zarządu Powiatu w jubileuszu udział wzięli: naczelnik wydziału zdrowia Izabela Dittmann oraz Klaudia Zyśk, dyrektor PCPR. Gościem spotkania był m.in. poseł na sejm Marek Plura.
Drugiego dnia obchodów bawiono się na biesiadzie śląskiej, która rozpoczęła się od przemówienia dyrektora placówki. Wręczono upominki i dyplomy pensjonariuszom mieszkającym w Domu Pomocy Społecznej od 20 lat.
Z programem artystycznym „Wyszkubki u Gerdy” wystąpił zespół „Młodzi Duchem”. Jego członkami są mieszkańcy DPS-u. Autorką programu jest Hildegarda Pośpiech, pensjonariuszka grająca na keyboardzie i odpowiedzialna za ruch sceniczny zespołu. Zabawom nie było końca. Do tańca przygrywał zaprzyjaźniony zespół „Golden mix”.

Historia Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” sięga roku 1988, kiedy to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek” w Tarnowskich Górach uzyskała pozwolenie na budowę Spółdzielczego Domu Emeryta na Oś. Przyjaźń. Obiekt miał być przeznaczony dla emerytów, którzy swoją pogodną jesień życia chcieli spędzić razem, w miejscu, gdzie mogą liczyć na pomoc i wsparcie.
Z powodu problemów finansowych w listopadzie 1990 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek” w Tarnowskich Górach przekazała rozpoczętą inwestycję Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Katowicach, z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych z terenu województwa katowickiego. Stan zaawansowania rzeczowego robót wynosił wtedy 40%. W sierpniu 1992 roku odebrano i przekazano do użytku obiekt Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.
1 grudnia 1992 roku Zarządzeniem nr 197 Wojewody Katowickiego z dniem 1 października 1992 roku utworzono w Tarnowskich Górach Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Miał być przeznaczony dla 126 dorosłych osób, które z powodu inwalidztwa, przewlekłej choroby, upośledzenia umysłowego lub z racji wieku wymagały całodobowej pomocy instytucjonalnej.
DPS znajdował się w centrum osiedla. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. Chciano w ten sposób wyrazić wolę integracji ludzi niepełnosprawnych, schorowanych ze środowiskiem lokalnym i mieszkańcami osiedla. DPS od samego początku miał mieć charakter domu otwartego.
Po otwarciu DPS-u „Przyjaźń” zatrudniono pierwszych pracowników, którzy mieli przygotować obiekt do przyjęcia mieszkańców. Pierwszych pracowników zatrudniono 1 grudnia 1992 roku – do dnia dzisiejszego w DPS pracuje 21 osób, które przyjęte zostały w pierwszym roku działalności.
Pierwszych mieszkańców przyjęto do DPS-u w styczniu 1993 roku. Do dziś mieszka w nim 15 osób przyjętych w pierwszym roku działalności.
Zmiany administracyjne kraju w 1999 roku spowodowały, że DPS prowadzony jest Powiat Tarnogórski.
Lata 2000 – 2005 to okres działań naprawczych w DPS zmierzających do osiągnięcia standardów określonych w przepisach, a koniecznych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. W 2005 roku Powiat Tarnogórski złożył do wojewody kompletną dokumentację potrzebną do wydania zezwolenia. Po przeprowadzeniu kontroli Wojewody Śląskiego, 23 lutego 2006 Powiat Tarnogórski uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” dla 130 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.
Otrzymanie zezwolenia na prowadzenie DPS-u wiązało się z koniecznością spełnienia standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, jednakże nie oznaczało to dla pracowników stagnacji. Pracownicy DPS-u stale podejmują działania zmierzające do podniesienia jakości świadczonych usług, stale też podnoszą kwalifikacje zawodowe. Ponadto, corocznie, od kilku lat Powiat Tarnogórski realizuje zadania inwestycje, przeprowadzane są remonty poprawiające warunki bytowe mieszkańców oraz warunki pracy pracowników. Jakość świadczonych usług z roku na rok jest coraz lepsza.

W organizacji uroczystości pomagali wolontariusze z Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach. Za okazaną pomoc dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy DPS serdecznie dziękują.

Call Now ButtonZadzwoń teraz