Obradowała Komisja Bezpieczeństwa

Data publikacji: 8 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

5 października obradowała w Starostwie Powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Jednym z tematów spotkania było przedstawienie stanu technicznego dróg powiatowych, których sumaryczna długość wynosi 288,656 kilometrów. Na podstawie kontroli przeprowadzonej w 2012 roku stwierdzono, że w stanie bardzo dobrym jest 5,19% dróg, w stanie dobrym – 12,72%, w stanie zadawalającym – 49,42%.

5 października obradowała w Starostwie Powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Jednym z tematów spotkania było przedstawienie stanu technicznego dróg powiatowych, których sumaryczna długość wynosi 288,656 kilometrów. Na podstawie kontroli przeprowadzonej w 2012 roku stwierdzono, że w stanie bardzo dobrym jest 5,19% dróg, w stanie dobrym – 12,72%, w stanie zadawalającym – 49,42%. – W stanie małozadawalającym jest 15,21% nawierzchni, a w stanie niezadawalającym, czyli nadającym się praktycznie do przebudowy, znajduje się 17,46% dróg – poinformował Eugeniusz Wesołek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Członkowie komisji dyskutowali także o budowie tras rowerowych, w szczególności o możliwości poruszania się rowerzystów w centrach miast. – W centrach gmin wytyczenie tras rowerowych możliwe jest poprzez wprowadzanie ruchu jednokierunkowego, niestety odbywa się to wówczas kosztem miejsc postojowych – zaznaczył Henryk Bonk, naczelnik Wydziału Transportu i Dróg Publicznych. – Budowa dróg rowerowych w stricte tego słowa znaczeniu jest bardzo kosztowna, póki co staramy się wykorzystywać do ich stworzenia prowadzone już inwestycje, jak stało się chociażby przy ulicy Nakielskiej czy Knosały.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele policji przedstawili informację na temat wypadków z udziałem pieszych w naszym powiecie oraz omówili zasady profilaktyki stosowanej celem podniesienia świadomości uczestników ruchu drogowego.
Omówiono także sprawę likwidacji posterunków policji na terenie powiatu tarnogórskiego. W szczególności rozmawiano o inicjatywie dotyczącej stworzenia posterunku w Starych Tarnowicach. Celem zbadania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie dzielnicy przygotowano 6 tysięcy ankiet. – Wróciło do nas zaledwie 696 sztuk, czyli 11 procent. To wskazuje na fakt, iż ludzie nie są zainteresowani tym problemem – podkreślił Wojciech Żmudziński, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego tarnogórskiego magistratu. – Z otrzymanych ankiet wynika z kolei, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, a ewentualną poprawę bezpieczeństwa widzą nie w stworzeniu posterunku a w większej ilości policjantów patrolujących ulice – dodał.

Zadzwoń teraz