Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Data publikacji: 9 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski – na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.

Starosta Tarnogórski – na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – zawiadamia, że na wniosek Gminy Miasteczko Śląskie, Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, reprezentowanej przez Pana Rafała Olejnika, wydano dnia 02 października 2012r. decyzję administracyjną o numerze 1384/12 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, kanalizacji wraz z przepompownią dla sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie na działkach o numerach: 125, 144, 874/38, 878/118, 880/38, 39, 100/7, 337/11, 844/120, 426/13, 431/13, 459/143, 460/143, 339/11, 478/4, 238/11, 841/88, 8, 819/33, 231/11, 194/69, 194/64, 286/14, 194/43, 194/61, 194/62, 194/65, 121, 194/63, 803/123, 797/124, 111/25, 192/51, 194/67, 368/51, 450/135, 657/89, 659/89, 713/1, 813/27, 815/32, 817/33, 824/40, 829/50, 833/69, 835/71, 839/77, 845/122, 848/74.

Call Now ButtonZadzwoń teraz