Wykłady Trzeciego Wieku

Data publikacji: 9 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uroczysta inauguracja miała miejsce 1 października w nowo wyremontowanej sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury. Uczestniczyli w niej licznie studenci, a także goście honorowi: poseł na Sejm RP – Jerzy Polaczek, radna Sejmiku Śląskiego – Barbara Dziuk. Obecni byli przedstawiciele władz powiatu : wicestarosta Andrzej Pilot i przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Fiała oraz burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Kowolik.

Uroczysta inauguracja miała miejsce 1 października w nowo wyremontowanej sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury. Uczestniczyli w niej licznie studenci, a także goście honorowi: poseł na Sejm RP – Jerzy Polaczek, radna Sejmiku Śląskiego – Barbara Dziuk. Obecni byli przedstawiciele władz powiatu : wicestarosta Andrzej Pilot i przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Fiała oraz burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Kowolik.
W krótkim wystąpieniu poseł Jerzy Polaczek życzył słuchaczom satysfakcji z podejmowanych działań i wyraził szacunek dla ich poszukiwań wiedzy i budowania świata wartości. Z kolei radna Sejmiku Śląskiego Barbara Dziuk w liście gratulacyjnym, który złożyła na ręce prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku – Magdaleny Latacz napisała: „Wyrażam szacunek dla Państwa pracy i zaangażowania w sprawy społeczne oraz profesjonalizm w dziedzinie budowania dialogu społecznego”.
Na inauguracyjny wykład- panel pt.„XXI wiek – cywilizacja śmieci ?” złożyły się wystąpienia trzech mówców: dr Małgorzaty Janik, mgra inż. Bogumiła Wrony i burmistrza Tarnowskich Gór – Arkadiusza Czecha. Jako pierwsza głos zabrała dr Małgorzata Tkacz- Janik, kulturoznawczyni, radna Sejmiku Śląskiego, członkini Zarządu Krajowego partii Zieloni 2004, w latach 2010-2011 jedna z dwojga przewodniczących partii; polska feministka, była m. in. inicjatorką Salonu Myśli Sfeminizowanej, a w styczniu 2009 nominowana przez „Gazetę Wyborczą” do tytułu Polki Roku 2008. Dr Małgorzata Janik w swoim wystąpieniu „Zieloni – działania proekologiczne” mocno na wstępie podkreślała mądrość życiową i wiedzę ekologiczną starszego pokolenia, której uczyła się także od swojej babci i mamy; poszanowania świata przyrody i odżywiania ekologicznego dzieci uczyły się w rodzinnych domach. Mówiąc na temat działań proekologicznych skupiła się na problemie zrównoważonego rozwoju, zwracając uwagę na sprawę recyklingu i świadomości „śmieciowej” społeczeństwa. Śmieci będące bohaterem wykładu pojawiły się także w wystąpieniu mgra inż. Bogumiła Wrony – „Zdrowa gmina XXI wieku”. Inżynier Bogumił Wrona to członek zarządu – skarbnik – pozarządowego i apolitycznego stowarzyszenia naukowego Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego. Polska Geotermalna Asocjacja „jest forum dla dyskusji problemów związanych z przyspieszeniem badań i działań niezbędnych dla racjonalnego wykorzystania zasobów geotermalnych w ciepłownictwie, energetyce, przemyśle, rolnictwie, warzywnictwie, balneologii, rekreacji i ochronie środowiska przyrodniczego”. Inżynier Bogumił Wrona zajmuje się racjonalnym wykorzystaniem energii zasobów odnawialnych. Mówiąc o zdrowej gminie XXI wieku zwracał uwagę na sprawy na pozór oczywiste, jak czyste otoczenie, zdrowa żywność, zdrowe społeczeństwo, pokazując łańcuch zależności i możliwości, na pozór nierealne, tworzenia przyjaznego środowiska.
Zadanie trudne przypadło ostatniemu wykładowcy – burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi, który miał przedstawić temat „Strategia „śmieciowa” gminy Tarnowskie Góry”. Problem bardzo drażliwy wobec czekających nas zmian dotyczących opłat za wywóz nieczystości. Trzeba jednak przyznać, że mimo zbyt ograniczonego czasu, udało się Burmistrzowi pokazać nową strategię „śmieciową” w bardzo ciekawy sposób i uzyskać, wyrażoną brawami, akceptację dla rozwiązania naliczania kosztów za wywóz nieczystości w zależności od ilości osób zamieszkujących posesję. Wystąpienia wykładowców, którzy mieli bardzo ograniczony czas, pozostawiły zapewne jeszcze wiele wątpliwości co do sposobów edukacji ekologicznej, urzędowych przepisów regulujących problemy cywilizacji XXI – która oby nie była cywilizacją śmieci. Podsumowaniem wykładu inaugurującego 6. rok działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku może być refleksja propagatora zrównoważonego rozwoju Jamesa Hindsona: „Ludzie są zainteresowani ekologią tak długo, jak długo nie ma to specjalnego wpływu na ich codzienne życie, kiedy mogą mieć wszystko to, do czego się przyzwyczaili, krok dalej wymaga wyższej świadomości akceptującej wyrzeczenia.”

Stanisława Szymczyk – sekretarz TS – UTW

Zaproszenie
Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza 15 października o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury , ul. Sobieskiego na wykład „Jak mądrze i zdrowo żyć?” prof. dr hab. Jan Ślężyńskiego, emerytowanego prorektora i dziekana Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Call Now ButtonZadzwoń teraz