„Mam zawód – mam pracę w regionie”

Data publikacji: 10 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 września do 19 października 2012 r. zostanie przeprowadzony nabór uczestników do projektu systemowego zatytułowanego ,,Mam zawód – mam pracę w regionie”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.


Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 września do 19 października 2012 r. zostanie przeprowadzony nabór uczestników do projektu systemowego zatytułowanego ,,Mam zawód – mam pracę w regionie”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

 • pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

W powiecie tarnogórskim o wsparcie mogą się ubiegać uczniowie następujących szkół:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 16 w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie
 2. Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach
 4. Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
 5. Technikum nr 8 w Zespole Szkół Techniczno Humanistycznych w Radzionkowie
 6. Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 8. Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach
 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach
 10. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 12. Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących Technikum nr 1
 13. Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
 14. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
 15. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
 16. Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
 17. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Łącznie w Projekcie weźmie udział 14077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego, w tym 1157 uczniów z terenu powiatu tarnogórskiego. Zaplanowane działania w Projekcie to:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Ubiegający się o wsparcie po zapoznaniu się z regulaminem (do pobrania) dostarczają do siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, pokój 100 następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy do projektu
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. ankieta rekrutacyjna

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu, tel. 32 381 84 71, mail dotacje@tarnogorski.pl.

Informacje dotyczące projektu wraz z dokumentami do pobrania są dostępne także na stronie internetowej

Call Now ButtonZadzwoń teraz