Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Data publikacji: 10 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

10 października w ponad 100 krajach na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień ten ustanowiła Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego. Pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. W tym roku dzień obchodzony jest pod hasłem „Depresja: globalny kryzys”. Na depresję cierpi w Polsce 11 milionów osób. Z roku na rok coraz więcej z nich popełnia samobójstwo. Choroba ta może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania.


10 października w ponad 100 krajach na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień ten ustanowiła Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego. Pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. W tym roku dzień obchodzony jest pod hasłem „Depresja: globalny kryzys”. Na depresję cierpi w Polsce 11 milionów osób. Z roku na rok coraz więcej z nich popełnia samobójstwo. Choroba ta może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania.

W Starostwie Powiatowym trwają natomiast prace nad Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnogórskiego. Zarząd Powiatu powołał zespół koordynujący opracowanie i realizację tego dokumentu. Do podstawowych zadań zespołu należy: opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego uwzględniającego potrzeby ludności Powiatu Tarnogórskiego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej na lata 2013 – 2015 oraz realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.

W skład Zespołu powołano przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz jednostek organizacyjnych, a także m.in. eksperta z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego dr hab. med. Pana Piotra Gorczycę. Przewodniczącym zespołu jest Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ustanowiła w drodze Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz.128). Program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zaplanowano na dzień 12 października 2012 roku na godz. 11:00.

Call Now ButtonZadzwoń teraz