Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015

Data publikacji: 15 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W piątek 12 października 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu utworzonego w celu opracowania i koordynowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015. Powołany w dniu 3 września br. przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zespół ma za zadanie opracować program z uwzględnieniem potrzeb ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychicznej.


W piątek 12 października 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu utworzonego w celu opracowania i koordynowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015. Powołany w dniu 3 września br. przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zespół ma za zadanie opracować program z uwzględnieniem potrzeb ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychicznej.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Otworzył je Andrzej Elwart – członek Zarządu Powiatu a jednocześnie Przewodniczący Zespołu. W trakcie spotkania omówiono diagnozę społeczną, ekonomiczną oraz statystyczną dotyczącą problemu zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Konkluzją spotkania było stwierdzenie, iż cele określone w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, to pierwszy krok w procesie dokonania zmian w postrzeganiu osób chorych i z zaburzeniami psychicznymi. Problemy związane z możliwością udzielania wielowymiarowej pomocy nie są łatwe do rozwiązania w krótkim okresie czasu. Aby osiągnąć zamierzony efekt potrzeba wielu lat pracy i środków finansowych. Najważniejsze jest jednak to, iż o sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym zaczęto otwarcie rozmawiać, diagnozować problemy i szukać rozwiązań programowych. To daje nadzieję na przyszłość.

Warto wiedzieć:
Powołanie i działalność zespołu są uwarunkowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Jednym z zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Narodowego Programu jest powołanie lokalnego (np. powiatowego) zespołu koordynującego realizację programu. Do zadań zespołu należeć będzie m.in. opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uwzględniającego potrzeby lokalnych społeczności w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej czy aktywizacji zawodowej.
Głównym celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz