Policyjna profilaktyka w tarnogórskich szkołach

Data publikacji: 16 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

16 października w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu oraz Andrzej Wystalski, komendant policji podpisali porozumienie dotyczące współpracy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach ze szkołami prowadzonymi przez Powiat Tarnogórski. Współpraca prowadzona będzie w obszarze dydaktyczno – wychowawczym.

16 października w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu oraz Andrzej Wystalski, komendant policji podpisali porozumienie dotyczące współpracy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach ze szkołami prowadzonymi przez Powiat Tarnogórski. Współpraca prowadzona będzie w obszarze dydaktyczno – wychowawczym. W dokumencie zapisano: „Strony porozumienia podejmą współpracę mającą na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom, oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją”.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest zdobycie przez uczniów szkół Powiatu Tarnogórskiego wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. Uczniowie w ramach programu wezmą udział w licznych prelekcjach, warsztatach i szkoleniach, dzięki czemu nauczą się, jak unikać zagrożeń, które przenikają do współczesnej „szkolnej” codzienności i coraz trudniej się przed nimi uchronić – powiedział Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu.
W ramach porozumienia powiat zobowiązuje się do wspierania inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez Komendę Powiatową Policji, promowania działań na rzecz upowszechniania działalności prewencyjnej policji, zamieszczania na stronie internetowej informacji o współpracy, a także do umożliwienia realizacji zajęć dydaktycznych, w tym konferencji, prelekcji i warsztatów.
Komenda Powiatowa Policji zobowiązuje się natomiast do objęcia honorowym patronatem klas mundurowych VI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach a także do dostarczania szkołom publikacji o charakterze naukowym i policyjnym, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym, uczestnictwa policjantów w działaniach profilaktycznych, takich jak prelekcje, warsztaty, konferencje, kursy tematyczne, organizowania dla uczniów pokazów sprzętu i wyposażenia będącego na stanie komendy.
Podpisanie porozumienia połączono z uroczystą akademią z okazji 6 rocznicy nadania Zespołowi Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach imienia Jana Pawła II oraz ze ślubowaniem pierwszoklasistów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz