Protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Data publikacji: 25 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dnia 17 – 24 października 2012 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

W dnia 17 – 24 października 2012 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz