Konkurs na zadania z zakresu turystyki

Data publikacji: 30 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Całą treść ogłoszenia znaleźć można TUTAJ.

Zadzwoń teraz