Zapraszamy na szkolenie!

Data publikacji: 30 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych E-NTERPISE, działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza mieszkanki terenów wiejskich powiatu tarnogórskiego, a w szczególności mieszkanki Zbrosławic do udziału w bezpłatnym szkoleniu z tematyki „Godzenie życia zawodowego z rodzinnym”.


Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych E-NTERPISE, działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza mieszkanki terenów wiejskich powiatu tarnogórskiego, a w szczególności mieszkanki Zbrosławic do udziału w bezpłatnym szkoleniu z tematyki „Godzenie życia zawodowego z rodzinnym”.

Polityka sprzyjająca godzeniu życia zawodowego z prywatnym zyskała w ostatnich latach na wadze jako jedno z narzędzi służących zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn oraz odpowiedź na wyzwania natury gospodarczej i demograficznej. Od wielu lat podejmowane są kroki na rzecz wdrażania polityki zapewniającej kobietom możliwość łączenia dobrej jakości pracy z obowiązkami rodzicielskimi i innymi zobowiązaniami związanymi z opieką, uznając to za warunek wstępny dla umożliwienia prawdziwej równości płci.

Szkolenie odbędzie się 08.11.2012r., o godz. 10:00, w Centrum Usług Publicznych Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2a

Zgłoszenia przyjmowane są do 07.11.2012r. pod nr tel. 32 393 29 65,
e-mail: biuro.enterprise@gmail.com

Spotkanie jest ostatnim z cyklu spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kobieta aktywna zawodowo”. Tematyka szkoleń ma na celu podniesienie aktywności zawodowej kobiet naszego powiatu. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Forum Młodzieży Samorządowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń teraz