W „Chemiku” o transplantologii

Data publikacji: 31 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

30 października w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się II konferencja naukowa upowszechniająca wiedzę o idei dawstwa narządów od zmarłych dawców, organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii (www.frk.pl) oraz Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.


30 października w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się II konferencja naukowa upowszechniająca wiedzę o idei dawstwa narządów od zmarłych dawców, organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii (www.frk.pl) oraz Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu promocyjno – edukacyjnego w zakresie zadania dotyczącego działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, upowszechniających wiedzę w społeczeństwie i promocję idei dawstwa narządów od zmarłych dawców. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Spotkanie miało za zadanie przybliżyć młodzieży i dorosłym problematykę transplantacji. W spotkaniu uczestniczyło 185 uczniów z Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących i I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach wraz z nauczycielami. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu zadawała wiele pytań, znajdując na nie odpowiedzi u specjalistów. Okazało się, że temat dawstwa narządów jest tematem mało spopularyzowanym w naszym społeczeństwie.

Wśród zaproszonych gości zaleźli się dr n. med. Andrzej Wojtas – Ordynator Oddziału Wewnętrznego II Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oraz Kazimiera Szczęsny z Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego.

W ramach konferencji został wyemitowany 40 minutowy film edukacyjny przedstawiający problematykę przeszczepów narządów i tkanek od zmarłych dawców oglądany przez młodzież z dużym zainteresowaniem.

Na pytania uczestników odpowiadali: Jolanta Wszołek (Wielospecjalistyczny Bank Tkanek NZOZ FRK Homograft w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, kierownik projektu); Adam Mały (lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej, koordynator transplantacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach); Jan Malinowski (osoba po przeszczepie serca), Marek Krzyśków (lekarz medycyny – bank tkanek w Zabrzu.).
Konferencję przygotował i prowadził Jarosław Wesołek – koordynator przedsięwzięcia z Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Serdeczne podziękowania składamy paniom Stefani Gustos i Joannie Kuźmińskiej za wszelką pomoc organizacyjną.

Opracował:
Jarosław Wesołek ? nauczyciel matematyki i informatyki w Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Call Now ButtonZadzwoń teraz