Wykłady Trzeciego Wieku

Data publikacji: 14 listopada 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Duma i chwała, czyli o udostojnieniach w heraldyce samorządowej na przykładzie Tarnowskich Gór” to temat wykładu, który 5 listopada wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Dariusz Woźnicki. Wykład wpisywał się w tegoroczne obchody 450-lecia nadania herbu Tarnowskim Górom.
Dr Dariusz Woźnicki od lat jest członkiem Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i współpracownikiem Uniwersytetu Opolskiego.

„Duma i chwała, czyli o udostojnieniach w heraldyce samorządowej na przykładzie Tarnowskich Gór” to temat wykładu, który 5 listopada wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Dariusz Woźnicki. Wykład wpisywał się w tegoroczne obchody 450-lecia nadania herbu Tarnowskim Górom.
Dr Dariusz Woźnicki od lat jest członkiem Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i współpracownikiem Uniwersytetu Opolskiego.
Doktor Woźnicki to doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Był przez pewien okres czasu zastępcą dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, a także dyrektorem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jedlinie. Aktualnie jest samodzielnym ekspertem w zakresie systemowych rozwiązań, dotyczących bezpieczeństwa gospodarczego, prowadzi Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Jest również ekspertem Fundacji na rzecz Promocji Przedsiębiorczości Instytutu Copernicus.
Doktor Dariusz Woźnicki jest przede wszystkim, jak sam o sobie mówi, pasjonatem historii i między innymi współautorem opracowanej z dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim historii herbu i barw naszego miasta – „Herb i barwy Tarnowskich Gór”, wydanej w 2002 roku.
Wprowadzenie dr Woźnickiego do zasadniczego wykładu było barwną opowieścią o polskiej heraldyce i związanymi z nią legendami oraz historiami najbardziej znanych herbów rodowych. Doktor Woźnicki przypomniał , że 450 lat temu Tarnowskie Góry otrzymały herb i 25 lipca bieżącego roku Urząd Miasta zorganizował obchody rocznicowe. Wielki Herb Tarnowskim Górom nadał specjalnym przywilejem herbowym w 25 lipca 1562 roku książę karniowski, margrabia Jerzy von Ansbach. W tym dokumencie istnieje zapis : „(…) nadajemy naszemu miastu pół orła czarnego w białym polu, z dziobem i szponami żółtymi, a to w połowie tarczy po prawej stronie. Druga połowa ma być podzielona na dwie części barwie czarnej i białej. W części górnej ma być żółte skrzydło orła na czarnym polu, w dolnej pod skrzydłem kilof i młot górniczy na białym polu skrzyżowane nawzajem. Nad wymienioną tarczą hełm turniejowy z czarnymi i białymi labrami, a na tym hełmie żółte skrzydło orle, w środku którego kilof i młot górniczy (…)”. Po długiej przerwie wynikającej z różnych decyzji politycznych ten herb został ponownie przywrócony w pierwotnej wersji miastu decyzją rady z 7 sierpnia 2002 roku. Część wykładu poświęcona udostojnieniom naszego miejskiego herbu pozwoliła słuchaczom poznać historyczne tajemnice wszystkich jego symboli. Doktor Woźnicki musiał odpowiedzieć także na pytania słuchaczy dotyczące na przykład herbów miast naszego powiatu , czy też zakresu działań Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku interesowała także praca wykładowcy – problemy zwalczania przestępczości korupcyjnej i dlatego doktor Woźnicki obiecał słuchaczom, że chętnie jeszcze w przyszłości wygłosi na ten temat wykład. Warto przypomnieć, że Tarnogórski Wielki Herb, który zawisł w tym roku w holu tarnogórskiego ratusza z okazji 450-lecia jego nadania, jest piękną wizytówką naszego miasta, świadczącą o jego świetnej historii, ale także o szacunku współczesnych dla własnej przeszłości. Jest więc bez wątpienia symbolem chwały i dumy. Wykład doktora Dariusza Woźnickiego wzbogacił nie tylko wiedzę słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale wywołał sporo pozytywnych emocji związanych z poczuciem dumy ze swojej małej ojczyzny.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie – UTW zaprasza 19 listopada o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury na wykład „Utopie architektoniczne na Górnym Śląsku”, który wygłosi dr Michał Sporoń.

Więcej informacji na stronie: www.utwtg.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz