Założenia programu

Data publikacji: 19 listopada 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

16 listopada w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się drugie już spotkanie zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015. Jednym z poruszonych tematów była kwestia utworzenia i prowadzenia w Powiecie Tarnogórskim środowiskowego domu samopomocy z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

16 listopada w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się drugie już spotkanie zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015. Jednym z poruszonych tematów była kwestia utworzenia i prowadzenia w Powiecie Tarnogórskim środowiskowego domu samopomocy z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
W Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidziano do realizacji szereg zadań, między innymi: wykłady dla pedagogów, psychologów, mieszkańców powiatu dotyczące promocji zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; konkurs poetycki, plastyczny i wiedzy o zdrowiu psychicznym, cykl artykułów w lokalnej prasie dotyczących promocji zdrowia psychicznego. Zaplanowano również utworzenie przewodnika multimedialnego pt. „Gdzie szukać pomocy ?”, kampanię informacyjną skierowaną do pracodawców, zachęcającą do zatrudniania osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, coroczne konferencje, rozpowszechnienie w szkołach powiatu materiałów multimedialnych poświęconych promocji zdrowia psychicznego a także organizację imprez integracyjnych w domach pomocy społecznej.
Realizacja wyznaczonych zadań ma na celu podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.
Obrady prowadził Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu i przewodniczący zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015.

Call Now ButtonZadzwoń teraz