Gwarowe spotkanie z przedszkolakami

Data publikacji: 20 listopada 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W piątek 16 listopada odbyło się ciekawe spotkanie nestorek – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pań Heleny Domańskiej oraz Teresy Majzner z przedszkolakami w Przedszkolu nr 26 w Tarnowskich Górach – Opatowicach. Dyrektor Katarzyna Pozimska zaprosiła do współpracy słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, by w ramach zajęć z regionalizmu porozprawiały z przedszkolakami o ich małej ojczyźnie, w której żyją. Celem spotkania było zainteresować dzieci regionem, w którym mieszkają, czyli Śląskiem. Jego kulturą oraz gwarą śląską.


W piątek 16 listopada odbyło się ciekawe spotkanie nestorek – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pań Heleny Domańskiej oraz Teresy Majzner z przedszkolakami w Przedszkolu nr 26 w Tarnowskich Górach – Opatowicach. Dyrektor Katarzyna Pozimska zaprosiła do współpracy słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, by w ramach zajęć z regionalizmu porozprawiały z przedszkolakami o ich małej ojczyźnie, w której żyją. Celem spotkania było zainteresować dzieci regionem, w którym mieszkają, czyli Śląskiem. Jego kulturą oraz gwarą śląską.

W pierwszej części spotkania dzieci poznały mapę Polski oraz nazwy państw, z którymi sąsiaduje Polska, aby wiedzieli jak odpowiedzieć na pytanie: Kaj ty miyszkosz? Tu na Śląsku, na tym pięknym Polski konsku! Następnie dowiedziały się, że oprócz Górnego Śląska jest jeszcze Śląsk Opolski oraz Dolny Śląsk. Młodzi uczestnicy spotkania aktywnie zapoznawali się z przedstawionymi mapami, pokazując na nich omawiany region. Mapki Polski oraz Śląska w zmniejszonych rozmiarach dzieci otrzymały do zawieszenia na gazetce, którą wykonają po spotkaniu.

Niezwykle ciekawe dla przedszkolaków było poznawanie gwary śląskiej. Pani Helena Domańska, ubrana w strój śląski, przeczytała napisany w gwarze wiersz pt.„Kto ty jesteś?”, żeby mali słuchacze wsłuchali się, co to znaczy „Godać śląską godką, gwarą”. Po czym nastąpiła pogadanka o gwarze śląskiej, poznawanie słów gwarowych występujących w wierszu oraz nazywanie przedmiotów oraz czynności w gwarze. Część słów została odpowiednio zilustrowana, by wraz z opisem mogły być zawieszone na gazetce.Dla urozmaicenia spotkania dzieci wysłuchały piosenki „Poszła Karolinka”, a i same też zaśpiewały śląską piosenkę. Na zakończenie spotkania przedszkolaki wyrecytowały w wersji gwarowej, z podziałem na role, wiersz „Stoi na stacji lokomotywa”.

Spotkanie gwarowe bardzo się spodobało i dlatego następne zaplanowano już na 14 grudnia br.. Będą to rozmowy poświęcone tematyce bożonarodzeniowej oraz zabawom karnawałowym. To bardzo miłe, sympatyczne spotkanie stremowanych słuchaczek UTW spotkało się z życzliwym przyjęciem nie tylko dzieci, ale także dyrekcji i wychowawczyń Przedszkola nr 26.

Teresa Majzner,
Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

Zadzwoń teraz