Zespół kryzysowy z wizytą w Veolii

Data publikacji: 23 listopada 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O zagrożeniach związanych z zapewnieniem ciągłości dostaw wody pitnej dla lokalnej społeczności w przypadku awarii sieci wodociągowych rozmawiano na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w tarnogórskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Veolia. Informację o zakresie działania PWiK, podstawowych i alternatywnych źródłach zasilania w wodę i procedurach związanych z badaniem wody w przypadku skażenia przedstawili: prezes zarządu przedsiębiorstwa Marta Bis o raz jej zastępca Henryk Schlagner.

O zagrożeniach związanych z zapewnieniem ciągłości dostaw wody pitnej dla lokalnej społeczności w przypadku awarii sieci wodociągowych rozmawiano na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w tarnogórskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Veolia. Informację o zakresie działania PWiK, podstawowych i alternatywnych źródłach zasilania w wodę i procedurach związanych z badaniem wody w przypadku skażenia przedstawili: prezes zarządu przedsiębiorstwa Marta Bis o raz jej zastępca Henryk Schlagner. Uczestnicy spotkania mogli także zwiedzić akredytowane laboratorium działające w PWiK, zajmujące się badaniem wody i ścieków. Laboratorium w 2010 roku otrzymało specjalny certyfikat, a tym samym status laboratorium akredytowanego. Certyfikat potwierdza, że laboratorium posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji i działa zgodnie z zasadami systemu jakości.

Call Now ButtonZadzwoń teraz