Konkurs Młodej Przedsiębiorczości

Data publikacji: 4 grudnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości, przygotowanego przez Powiat Tarnogórski i Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach.
W roku szkolnym 2012/2013 konkurs honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego oraz JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.

Starosta Tarnogórski zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości, przygotowanego przez Powiat Tarnogórski i Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach.
W roku szkolnym 2012/2013 konkurs honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego oraz JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.
Ideą Konkursu jest zachęcenie młodych osób do rozwijania swoich zainteresowań i rozbudzania postaw przedsiębiorczych. Niezbędna kreatywność i odpowiedzialność uczniów biorących udział w konkursie stanowią jedną ze ścieżek przygotowujących młodzież do wyzwań współczesnego świata. Zasady konkursu zawarte są w regulaminie.
Tegoroczna edycja różni się nieznacznie od ubiegłorocznej m.in. tym, iż w miejsce pisemnego opracowania przedsięwzięcia gospodarczego na zadany temat uczniowie (udział indywidualny nie więcej niż dwóch reprezentantów jednej szkoły) przystępują do pisemnego testu wiadomości. Kolejnym novum są warsztaty kreatywnego myślenia, które przygotują i przeprowadzą pracownicy naukowi Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
Wypełnione karty zgłoszeniowe (stanowiące załącznik do regulaminu konkursu) należy składać w Kancelarii Starostwa (parter), przy ul. Karłuszowiec 5 – forma papierowa oraz drogą elektroniczną na adres e-mail edukacjakmp@tarnogorski.pl – w terminie do 31 grudnia 2012 r.
Złożone projekty oceniać będzie komisja powołana przez Starostę Tarnogórskiego.
Uczniowie – zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz tytuły Młodych Przedsiębiorców Roku – certyfikaty przyznane przez Izbę Przemysłowo-Handlową.

Call Now ButtonZadzwoń teraz